War Heritage Institute

Bezoek op 11 november een graf van een Vergeten Held op de begraafplaats van je gemeente

In deze coronatijden blijft iedereen zoveel mogelijk binnen. Een bezoek in open lucht aan een gemeentelijke begraafplaats is wel mogelijk, zeker als je je houdt aan de coronaveiligheidsregels. Tal van graven zijn te herkennen aan het Pro Patria-plaatje.

Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog. 11 november is de dag bij uitstek om de herinnering aan alle Belgische gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog levendig te houden. Ook de herinnering aan Onze Vergeten Helden. Na het beëindigen van de vijandelijkheden in 1918 en 1945 werden vele Belgische gesneuvelden begraven op een militaire begraafplaats of militair ereperk. Velen werden - op vraag van de families - overgebracht naar hun thuisgemeente en daar (her)begraven. Sommigen van deze gerepatrieerden kregen een privégraf. Voor anderen voorzag de gemeente een graf op een gemeentelijk ereperk. De tand des tijds knaagde echter genadeloos aan de graven en vele zijn ondertussen verdwenen. Duizenden graven van deze gerepatrieerde ‘Helden’ zijn toch nog behouden gebleven. Om de vergetelheid te stuiten, heeft het War Heritage Institute (WHI) ‘Onze Vergeten Helden’in het leven geroepen.