War Heritage Institute

 • banner%20web%20bbe%20nl

 • banner%20webnl

Vacature: Sitemanager Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk

Het War Heritage Institute (WHI) werft aan:

 • Sitemanager Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk

Je staat in voor het dagelijks beheer van het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk. Hij/zij is zowel intern als extern het aanspreekpunt van de site en de schakel tussen de directie en de centrale administratie enerzijds en de werking op de site anderzijds. De sitemanager is met zijn team verantwoordelijk voor het publieksonthaal, het administratief-financieel beheer, het onderhoud, de evenementen en de regionale en thematische communicatie van de site, binnen een kader dat aangereikt wordt door de centrale administratie.

De sitemanager volgt ook mee de uitvoering van de investeringen op de site en andere projecten, die door de centrale administratie gerealiseerd worden. De sitemanager is samen met de directie verantwoordelijk voor de netwerking rond de site en de commerciële resultaten.

Resultaatsgebieden

Als

 • Operationeel manager

De sitemanager staat met zijn team in voor de vlotte organisatie van het publieksonthaal, zowel particulieren als groepen, en zorgt ervoor dat de site ten alle tijde net en veilig te bezoeken is.

Hij/zij stelt ook elk jaar een plan met investeringen, evenementen en initiatieven voor, passend in de strategische doelstellingen van de instelling. Dit wordt door de directie geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Dit plan maakt deel uit van het jaarplan van de instelling en wordt door de Raad van Bestuur goedgekeurd. De sitemanager is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van het overeengekomen plan. Hij rapporteert hierover maandelijks aan de directeur sites en zit tweemaandelijks samen met de directie.

Als

 • Administratief en financieel beheerder

De sitemanager verzekert de goede administratieve en financiële werking van de site, binnen de structuur van de instelling en de door de centrale administratie voorziene systemen, procedures en richtlijnen.

De sitemanager zorgt er ook voor dat de budgetten waarover hij/zij beschikt aangewend worden in functie van de goedgekeurde jaarplanning. Hij/zij ziet er eveneens op toe dat de wet- en regelgeving inzake de overheidsopdrachten gerespecteerd worden.

Als

 • Diensthoofd

De sitemanager plant, organiseert en stuurt, waar nodig, de activiteiten van zijn/haar medewerkers bij, door de middelen op een doelgerichte en doeltreffende manier in te zetten en te beheren. Hij/zij begeleidt en motiveert de medewerkers en evalueert hun kennis, competenties en attitudes.

Als

 • Aanspreekpunt

De sitemanager is, zowel intern als extern, het aanspreekpunt van Breendonk als site van het War Heritage Institute (WHI). Hij/zij onderhoudt de contacten met de lokale overheden, coördineert de werking en activiteiten van de vzw’s in situ en ontwikkelt samenwerkingsverbanden, in samenspraak met de directie.

Publieksgerichte aanpak

De sitemanager zorgt ook voor de implementatie van de publieksgerichte aanpak van de instelling op de site. Hij/zij is samen met de directie en de relevante centrale diensten verantwoordelijk voor de bezoekerscijfers en de commerciële resultaten.


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van jouw expertise.
 • Je erkent de kwaliteiten van de medewerkers, stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en jouw eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen.
Technische competenties
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. De competenties ‘objectieven behalen’ en ‘mondelinge communicatievaardigheden’ wegen dan ook harder door (x2) in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
 • Je beschikt over kennis van het Frans.
 • Je hebt een basiskennis van de standaard Office-applicaties.
 • Je hebt affiniteit met de geschiedenis van het Nationaal gedenkteken Fort van Breendonk.

Meer info

Meer info over de jobinhoud?

⚠️ Aanbod alleen beschikbaar in het Nederlands