War Heritage Institute

 • banner%20web%20bbe%20nl

 • banner%20webnl

Vacature: Technische medewerker vliegtuigen (m/v/x)

Het War Heritage Institute (WHI) werft aan:

 • Een Technische medewerker vliegtuigen (m/v/x): solliciteren kan tot 17 december.

Er is 1 openstaande vacature in het War Heritage Institute (Jubelpark 3, 1000 Brussel).

Het War Heritage Institute (WHI) beheert en coördineert een netwerk van uitzonderlijke musea en militaire sites: het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel), het Fort van Breendonk (Willebroek), Gunfire (Brasschaat), Bastogne Barracks, de Dodengang (Diksmuide) en de Commandobunker Kemmelberg (Heuvelland).

De technisch assistent vliegtuigen staat de dienst bij en draagt zorg voor het elementaire behoud en beheer van de stukken, het bijhouden van de voorraad materiaal, en staat mee in voor de verplaatsing, basisonderhoud en schoonmaken. Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst ‘mobiele collectie’ (vliegtuigen) en rapporteert aan de verantwoordelijke collectiebeheer vliegtuigen en het diensthoofd van de mobiele collectie.

Ervaring niet vereist

Profiel

Deelnemingsvoorwaarden: je bent jonger dan 26 jaar.

Competenties

Instaan voor een optimale informatiedoorstroming

 • Constructief deelnemen aan het werkoverleg
 • Rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering
 • Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten,… die al dan niet direct met de eigen taakuitvoering te maken hebben.

Uitvoeren van technische opdrachten binnen de technische expertise

 • Uitvoeren van onderhouds-, herstellings- en aanpassingswerken aan de collectie vliegend materiaal
 • Inwinnen van informatie noodzakelijk voor de afhandeling
 • Rapporteren over de stand van zaken aan alle betrokkenen.

Respecteren van de voorziene veiligheidsmaatregelen

 • Dragen van de veiligheidskledij waar nodig
 • Naleven van de veiligheidsvoorschriften
 • Rapporteren van onveilige situaties of inbreuken
 • Melden van defecten aan werkmateriaal.

Permanente ontwikkeling

 • Eigen sterktes en zwaktes kennen.
 • Willen leren en kansen zoeken voor eigen ontwikkeling
 • Nieuw opgedane inzichten en vaardigheden in de praktijk toepassen
 • Leren uit eigen fouten en van ervaren collega’s.

Integriteit

 • Verantwoordelijkheid opnemen voor eigen werk en fouten durven toegeven
 • Zorgvuldig en discreet omgaan met gevoelige of vertrouwelijke informatie
 • Vasthouden aan normen
 • Voorbeeldgedrag tonen in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid.

Zelfstandig werken

 • Structuur aanbrengen in eigen werk en zoeken naar de meest optimale werkwijzen en werkmiddelen
 • Taken tijdig en volledige afwerken zonder externe controle
 • Bijsturen indien er fouten optreden of wijzigende omstandigheden.

Kwaliteitsvol werken

 • Feedback vragen met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde werk
 • Ingrijpen als de kwaliteit niet in orde is
 • Zich mee verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van alle diensten en producten binnen de dienst of sectie
 • Andere of vernieuwende werkwijzen uit proberen om kwaliteit te verbeteren.

Samenwerken

 • Afspraken naleven met leidinggevende en collega’s
 • Overleggen en afspraken maken om tot een gezamenlijk resultaat te komen
 • Zich positief opstellen en energie en dynamiek in de groep brengen.

Veilig werken

 • Respecteren van procedures en veiligheidsvoorschriften
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken
 • Oog hebben voor de veiligheid van anderen
 • Machines veilig gebruiken en enkel waarvoor ze bestemd zijn
 • Onveilige situaties signaleren.

Kennis van het Frans is een grote meerwaarde.


Bijkomende inlichtingen

Meer info over de voorwaarden van een startbaanovereenkomst? rosetta@minfin.fed.be

Meer informatie over de inhoud van deze betrekking kan ingewonnen worden bij Mijnheer Manu Duran, Diensthoofd Luchtvaartafdeling: O2/737 79 72 manuel.duran@warheritage.be

Volledige sollicitatie- en selectieprocedure:

PFD versie