War Heritage Institute

  • banner%20web%20bbe%20nl

  • banner%20webnl

Victor Grauwels, een bijna vergeten graf

Victor begon de oorlog in één van de Antwerpse forten, maar toen het Belgische leger zich achter de IJzervlakte terugtrok, ging hij over naar de 5de Legerdivisie waar hij deel uitmaakte van de loopgraafartillerie. In tegenstelling tot de collega’s van de veldartillerie die ver van het front stonden, bevonden de loopgraafartilleristen zich vlakbij de vijandelijke stellingen. Niet zonder gevaar beschoten zij de Duitse loopgraven en ze kwamen dan ook snel in het vizier van hun Duitse tegenhangers. Op 29 juni 1915 werd Victor het slachtoffer van zulke beschieting. Hij overleed aan zijn verwondingen in de verbandpost in Alveringem en kreeg daar een tijdelijk veldgraf, maar op 27 augustus 1922 begaf een begrafenisstoet zich van het Station in Turnhout naar de stedelijke begraafplaats met Victors lijkkist.

Na verloop van tijd vielen alle familieleden weg; het graf raakte in verval en werd overwoekerd door begroeiing. In 2018 staken vrijwilligers Rob Cornelissen en Marc Van Hout echter de handen uit de mouwen en knapten op enkele weken het graf op, zodat bezoekers van de begraafplaats nu weer kunnen zien dat hier een gesneuvelde begraven ligt.

Hopelijk blijft het graf nu gespaard van langzaam verval en wordt het één van de permanente getuigenissen van een oorlog die steeds verder van ons wegglijdt.